SZŠ Daxnerova 6 - Trnava

Deň otvorených dverí:
Je do odvolania zrušený z dôvodu aktuálnej situácie.

Prijímacie konanie:
Termín talentovej skúšky pre odbor masér je 4.5. 2022 a 11.5. 2022.
Termíny prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium sú 2.5.2022 a 9.5. 2022. Ďalšie kritéria doplníme na základe vyvíjajúcej sa situácie okolo covid‑19.

Stredná zdravotnícka škola v Trnave má takmer 70-ročnú tradíciu. Už od roku 1974 sa škola nachádza v terajšej budove na Daxnerovej ulici v Trnave. Pre zdravotnícku prax tak pripravila vyše 7000 absolventov. Mnohí títo absolventi sa stali zdravotníckymi pracovníkmi a sú nositeľmi krásneho poslania - pomoci človeku.

Štúdiom prechádza 580 žiakov v 4 študijných odboroch: praktická sestra/zdravotnícky asistent, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, masér. Žiakom sa venuje stovka pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí ich vedú k odbornosti, zodpovednosti a láske k svojmu povolaniu ako budúcej profesii.

  • zážitkové workshopy, inovatívny spôsob výučby - moderne vybavené odborné učebne a laboratóriá
  • praktické vyučovanie priamo v zdravotníckych zariadeniach
  • priame prepojenie školy s internátom podporujúcim bohaté voľnočasové aktivity
  • vysoká miera uplatniteľnosti absolventov na trhu práce v SR a EÚ
pin

Daxnerova č. 6
Trnava
917 92

studenti

580+ študentov

obory

Odbory denného štúdia
Praktická sestra
Masér
Farmaceutický laborant
Zdravotnícky laborant

Odbory externého štúdia
Praktická sestra
Sanitár

kvalita

kvalitná výučba a prax

mikroskop

moderne vybavené učebne

uceni

inovatívny spôsob výučby

100 %

uplatnenie v odbore

Čo o škole hovoria naši študenti :)

divider
Hoci je štúdium na našej škole občas náročné, napriek tomu by som si Strednú zdravotnícku školu v Trnave vybrala opäť. Táto škola ma okrem veľkého množstva poznatkov naučila aj to, že nikto na tomto svete nebude nikdy zbytočný, ak sa snaží uľahčiť bremeno inému.

Michaela

19 rokov
Túto školu som si vybrala pretože sa rada venujem ľuďom, potrebujem medzi nimi byť a rada im pomôžem, ak môžem. K tomuto nás vedú naše profesorky a naši profesori, s ktorými som nad mieru spokojná.

Nina

17 rokov
Vybrala som si túto školu, konkrétne odbor masér, pretože ma zaujíma ľudský organizmus. Rada vidím úsmev na tvári po masáži.

Viktória

16 rokov
Na našej škole sa mi páči priestorové vybavenie. Máme novozariadené chemické laboratórium, kde si môžeme vyskúšať prácu s modernejšími pomôckami, s ktorými sa stretneme aj v praxi. Škola taktiež pripravuje nové laboratórium na prípravu liekov. Vďaka novému výťahu a šikmej schodiskovej plošine je naša škola dostupnejšia aj pre imobilných študentov.

Studentka

17 rokov
Na našej škole študujem piaty rok a je príjemné pozorovať zmeny, akými naša škola napreduje. Nielen cestou renovácii priestorov a učební, ale aj vytváraním nových projektov, Erasmov a možností, ktoré na iných stredných školách nie sú. Takisto máme úžasných pedagógov, ktorým záleží na tom, aby sme naše štúdium a budúcu prácu brali zodpovedne a s úctou k druhým. Poskytujú nám veľké množstvo informácií a je len na nás, akým spôsobom ich uplatníme v praxi.

Studentka

20 rokov
Naša škola patrí medzi školy s veľmi dobrým menom, a preto si vážim, že mám možnosť rozvíjať svoje zručnosti a intelekt práve na pôde našej školy. Počas štyroch rokov štúdia, som získala veľa nových poznatkov, ktoré využijem aj v praxi. Naši profesori sú nápomocní v každej chvíli a sú pre nás veľkou motiváciou.

Studentka

16 rokov
Strednú zdravotnícku školu veľmi rád navštevujem kvôli tomu, že ponúka kvalitné vzdelanie a je tam kopec super ľudí a profesorov a tiež kamarátov. Vybavenie školy je tiež na vysokej úrovni.

Nikolas

19 rokov
Už na dni otvorených dverí ma zaujalo vybavenie, ktorým škola disponovala. Tento úžas nepominul ani po 4 rokoch, a to nehovorím o tom odhodlaní učiteľov. Vždy sa snažia z danej problematiky vyťažiť maximum. Po odchode zo školy budem len s radosťou spomínať.

Simona

19 rokov
Stredná zdravotnícka škola mi dala do života veľmi veľa. Profesori sa nás snažia všetko s trpezlivosťou naučiť a poskytnúť nám kvalitné vzdelanie, v čo najlepších priestoroch aké len môžeme mať. Nedáva mi len vzdelanie ale aj pekné zážitky s ľuďmi, ktorých som vďaka tejto škole mohla spoznať.

Paulína

19 rokov
Ak máš ľudí rád a chceš pomáhať, neváhaj a študuj u nás!
divider

KONTAKTUJ NÁS, tešíme sa na TEBA

Potvrďte, že nejste robot.
divider