SZŠ Záhradnícka 44 - Bratislava

Deň otvorených dverí:
Nemôžeme sa stretnúť osobne?
Nahliadnite do našich študijných odborov ONLINE!

Prijímacie konanie:
Termíny prijímacieho konania sú 2. a 3. 5.2022 a 10.5. 2022. Ďalšie kritéria doplníme na základe vyvíjajúcej sa situácie okolo covid-19.

Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici v Bratislave je skladbou svojich študijných odborov slovenským unikátom. Od začiatku svojej existencie 18. februára 1960 (t. j. už vyše 50 rokov) je jednoznačne zameraná na prípravu zdravotníckych pracovníkov technického smeru. Nesie preto celé roky bremeno extrémnej finančnej náročnosti pri zabezpečovaní vyučovania, predovšetkým praktického. V škole vyučuje 49 interných a 163 externých učiteľov. Problémy žiakom, rodičom, či učiteľom pomáha riešiť výchovný poradca a školský psychológ.

Žiaci môžu u nás študovať v 11 študijných odboroch v dennej a externej forme, z toho v 7 odboroch denného štúdia po základnej škole. Od 1. 9. 2009 sme otvorili nový zaujímavý študijný odbor denného štúdia po ZŠ očný optik. V školskom roku 2009/2010 školu opustili prví absolventi experimentálneho študijného odboru denného štúdia po ZŠ zubný asistent. Od 1. 9. 2017 sme po 12 rokoch opäť otvorili študijný odbor ortopedický technik.

Ako jediná zdravotnícka škola na Slovensku od 1. ročníka vyučujeme všetkých žiakov dva cudzie jazyky. K anglickému jazyku si študenti môžu zvoliť nemecký alebo francúzsky jazyk. Okrem toho sa všetci študenti učia aj latinský jazyk.

  • patríme k desiatim najlepšie hodnoteným stredným odborným školám na Slovensku
  • naša škola vzdeláva odborníkov v zdravotníctve od roku 1960
  • široký tím odborných učiteľov a vyše 160 externých odborníkov
  • moderné laboratória, multimediálne a odborné učebne zamerané podľa predmetu výučby
  • sme partnerom európskeho programu Erasmus+
pin

Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44
Bratislava 2
821 08

studenti

500+ študentov

obory

Asistent výživy
Zdravotnícky laborant
Farmaceutický laborant
Masér
Očný optik
Ortopedický technik
Zubný asistent

email

ústredňa: 02/55422028

fax: 02/55642825

vedenie školy: 02/55410943

kvalita

kvalitná výučba a prax

mikroskop

moderne vybavené učebne

uceni

inovatívny spôsob výučby

100 %

uplatnenie v odbore

divider

KONTAKTUJ NÁS, tešíme sa na TEBA

Potvrďte, že nejste robot.
divider