SZŠ Strečnianska 20 - Bratislava

Prijímacie konanie:
Termíny talentovej skúšky pre odbor masér sú 4.5., 6.5. 2022 a 11.5., 12.5. a 13.5. 2022
Termíny prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium sú 2.5., 3.5. 2022 a 9.5., 10.5. 2022

Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici č. 20 v Bratislave je jednou zo stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá pripravuje žiakov na zdravotnícke povolania v nasledovných študijných odboroch, denná forma štúdia: asistent výživy, masér, praktická sestra, zdravotnícky asistent (pre žiakov ZŠ) a diplomovaná všeobecná sestra (vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl).

Kvalitné vzdelávanie poskytuje v intenciách akreditovaných vzdelávacích programov, aktualizovaných v školských vzdelávacích programoch pre jednotlivé študijné odbory.

  • škola má charakter rodinného typu
  • situovaná je v tichej lokalite Bratislavy – mestská časť Petržalka s vhodnou tranzitnou dopravou
  • absolventi majú istotu stabilného zamestnania na domácom trhu práce
  • profesionálny kolektív interných aj externých pedagogických zamestnancov
  • zapojená je do európskeho programu Erasmus+
pin

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20,
Bratislava 57
850 07

studenti

300 študentov

obory

Odbory denného štúdia
Praktická sestra
Asistent výživy
Masér

Odbory externého štúdia
Praktická sestra
Sanitár
Zdravotnícky záchranár

kvalita

kvalitná výučba a prax

mikroskop

moderne vybavené učebne

uceni

inovatívny spôsob výučby

100 %

uplatnenie v odbore

Čo o škole hovoria naši študenti :)

divider
Pre strednú zdravotnícku školu som sa rozhodla z dôvodu, že mám rada kontakt s ľuďmi, rada ľudom pomáham a učím sa nové veci.

Miriam

22 rokov, študijný odbor Diplomovaná všeobecná sestra
Na SZŠ som sa prihlásila pretože som vždy chcela pomáhať ľuďom a snívala som o tom od malička. Je to krásne povolanie, teda skôr poslanie, v ktorom sa stretneme s príjemnými, ale aj menej príjemnými zážitkami. Momentálne študujem odbor diplomovaná všeobecná sestra, kde som sa prihlásila po maturite, ktorú mám ako zdravotnícky asistent. Svoje rozhodnutie nebudem nikdy ľutovať!

Barbora

22 rokov, študijný odbor Diplomovaná všeobecná sestra
Na strednú zdravotnícku školu som sa prihlásila, aby som mohla pomáhať ľuďom. Myšlienka pomáhať druhým ma robí šťastnou. Pri práci s pacientami nadobúdam nové skúsenosti. Vďaka strednej zdravotníckej škole získavam nové informácie o človeku ako takom.

Hana

17 rokov, študijný odbor Zdravotnícky asistent
„Príď študovať k nám na zdravku a získaš povolanie, v ktorom sa uplatníš po celý život.“
divider

KONTAKTUJ NÁS, tešíme sa na TEBA

Potvrďte, že nejste robot.
divider