Zdravotnícky laborant

Zdravotnícky laborant je po ukončení štúdia kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom oprávneným vykonávať základné odborné práce spojené s prijímaním a evidenciou biologického materiálu, spolupracovať so zdravotníckymi zariadeniami, kontrolovať výsledky laboratórnych vyšetrení a overovať ich správnosť.

Kód odboru

Zdravotnícky laborant - 5308 M

Absolvent študijného odboru je pripravený

  • vyšetrovať krv a rôzne biologické vzorky
  • ovládať laboratórne prístroje
  • diagnostikovať mikroorganizmy
  • určovať krvné skupiny
  • spracovať a zafarbiť tkanivá

Rozsah praxe

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium končí maturitnou skúškou alebo záverečnou pomaturitnou skúškou z odborných predmetov. Obsah a formu maturitnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

divider

KONTAKTUJ NÁS, tešíme sa na TEBA

Potvrďte, že nejste robot.
divider