Sanitár

V učebnom odbore sanitár sa pripravujú budúci zdravotnícki pracovníci, ktorí budú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb a úradoch verejného zdravotníctva.

Kód odboru

Sanitár - 5371 H

Absolvent učebného odboru je pripravený

  • samostatne vykonávať starostlivosť o pomôcky, zdravotnícky materiál a prostredie pacienta
  • ovládať príslušnú techniku, prístroje a zariadenia, vrátane adekvátnych pracovných postupov
  • vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, transfúznych oddeleniach, pitevniach, oddeleniach centrálnej sterilizácie, sadrovniach a oddeleniach úradov verejného zdravotníctva

Rozsah praxe

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Obsah a formu záverečnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii - výučný list.

divider

KONTAKTUJ NÁS, tešíme sa na TEBA

Potvrďte, že nejste robot.
divider