Masér

V študijnom odbore masér sa pripravujú zdravotnícki pracovníci, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach v prírodných liečebných kúpeľov, špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, wellness a iných.

Kód odboru

Masér - 5370 M

Absolvent študijného odboru je pripravený

  • samostatne vykonávať na základe indikácie lekára všetky druhy masáže a akupresúru
  • samostatne pripravovať a vykonávať podľa indikácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo a balneoterapie,
  • samostatne aplikovať svetloliečbu s využitím infračerveného a polarizovaného svetla
  • poskytovať odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby

ROZSAH PRAXE

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium končí maturitnou skúškou alebo záverečnou pomaturitnou skúškou z odborných predmetov. Obsah a formu maturitnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

divider

KONTAKTUJ NÁS, tešíme sa na TEBA

Potvrďte, že nejste robot.
divider