Farmaceutický laborant

Farmaceutický laborant je po ukončení štúdia kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom oprávneným vykonávať základné odborné práce spojené s prácu pri príprave liekov, kontrole liečiv a vydávaním voľnopredajných liekov či zdravotníckych pomôcok.

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch lekárenskej starostlivosti, najmä vo verejných a nemocničných lekárňach, v laboratóriách a taktiež vo výrobe a distribúcii liekov.

Kód odboru

Farmaceutický laborant - 5311 M

Absolvent študijného odboru je pripravený

  • izolovať obsahové látky drog
  • pripravovať roztoky, krémy, masti, čapíky
  • pripravovať prírodnú kozmetiku
  • rozpoznať mechanizmy účinkov liečiv
  • analyzovať účinné látky
  • poznávať rastlinné drogy

Rozsah praxe

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium končí maturitnou skúškou alebo záverečnou pomaturitnou skúškou z odborných predmetov. Obsah a formu maturitnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

divider

KONTAKTUJ NÁS, tešíme sa na TEBA

Potvrďte, že nejste robot.
divider